Swarovski Round Beads (5000)

12mm Swarovski Crystal Round Bead 5000

Super sparkly Swarovski crystal beads

Showing all 18 results

Showing all 18 results